Kontakt

Nacionalni konvent o EU u Srbiji (NKEU)

Kralja Milana 31

11000 Beograd

Telefon: +381113640174

E-mail: eukonvent@emins.org

map